લગ્નના સમાચાર

wedding poem by Monil Gami

|| શ્રી ગણેશાય નમઃ |||| શ્રી અંબાજી માતાય નમઃ || હજુ તો જાણે ગઈ કાલ ની વાત છે,અમારા આંગણમાં જે નદી જેવી વહેતી હતી,ભાઈ-બેહેનો સાથે હસ્તી રમતી હતી,અમારી દીકરી…હવે તમારા આંગણ ની શોભા બનશે,હવે સપ્તપદી ના સાત વચને બંધાશે,અને…કન્યાદાન નું…

3:00 AM September Diary

September Poem by Aashvi Solanki

And just for once… Be that autumn leaf, That falls for the, Blue Silence. And evolves for the, Orchid mornings! Let the world hush, In the dim moonlight, But you embrace that delicacy, To wander in this breeze of, September…

પેહલો પ્રેમ

First Love By Monil Gami

એ પેહલી વાર હતુંજયારે મારુ હ્ર્દય બહુ જોર થી ધડક્તું હતું,જયારે બધા પોતાના કામ માં વ્યસ્ત હતા.મેં એને જોઈ, એની ચાલ, એની ઢાળ, એની વાત,હું રુકી ગયો, પોતાને ભૂલી ગયો.બધુજ રુકી ગયું હતું.પણ ક્યારે એને મારી સામે આવીને ચુટકી વગાયડી,હું…

सबर

Patience poem by Monil Gami

सबर। कैसा शब्द है ये,ना किसीसे आज तक हुआ,और अगर किसीने कर लिया,तो इसे करने के इस ही,बातों में उलझा रहता है जैसे,“मैंने तो तुम्हारे लिए सबर किया था”हां। शायद किया होगा तुमने,पर यह सबर करने का फायदा,शायद हमेशा अच्छा…

पुराने गीत और तुम

Love Poem by Monil Gami

प्यार,कितना सुन्दर शब्द है न?पर अगर उसे आजके गीतों में देखा जाए,तो शायद उतना सुन्दर शीतल और शुद्ध नहीं होगा।गाने तो वो हुआ करते थे,जो सिर्फ कुछ शब्दों से भावनाएं बता देते थे।जैसे सामने यह कौन आया,अपने प्यार का मतलब…

समशान

Cemetry Poem

लाखों कहानियां जुडी हुई है,आज्ज भी राख गर्माहट से भरी हुई है।पुराने किस्से है यहां पर सुनने वाला कोई नहीं।लकड़ी, आग और शान्ति सिर्फ इसकी मौजूदगी है। मंदिर जैसी शांति है यहाँ,बस एक भगवान् की मूरत नहीं है।लाखों नाम है…

en_USEnglish